Strandridaregården

Fossilmuséet till vänster, Strandridaregården till höger. Båda muséerna ligger på vandrarhemmets gård nere vid hamnen.

Byggnaden ägs av Statens Fastighetsverk och finns beskriven i tidskriften 'Kulturvärden' nr 2 1999.

 

ANNONSER