Startsidan       |       Nästa kyrka       |       Om vykort       |       Kontakta mig


Ardre ödekyrka, även kallad Gunnfiauns kapell 

Vykort c:a 1920. 

I den första tryckta gotländska fornminnesöversikten från 1838 beskriver rektor J G Klingwall lämningen så här: "Bland märkvärdiga Ruiner från den tiden är i synnerhet ett Hedniskt tempel i Ardre Socken, nära vid den så kallade Kopungsklint. Templet säges vara uppfördt öfver en graf som förvarar stoftet af Hafdes son Gunfiaun; hvarföre det ännu allmänt kallas Gunfini Capell." 

Kapellet skulle troligen bli gudstjänstlokal vid den livligt besökta marknadsplatsen på klinten. Som på många andra ställen har den kristna byggnaden uppförts nära en offerkälla från heden tid. Kapellet verkar aldrig ha blivit färdigt och inte heller tycks någon kyrkogård ha funnits på platsen.

På 1890-talet fann man en kalkstensbild av ett kvinnligt helgon med bok i hand på Petsarve gård strax intill. Skulpturen kan möjligen ha tillhört kapellet. Den stora granen som under 1800-talet höll på att förstöra ruinen togs bort runt 1920. 

  Teckning, C G H Hilfeling, 1799

Lavering, M G Anckarsvärd, 1826

Vykort, poststämplat 1928.

 

Upp

Källor: Sveriges kyrkor - Kyrkohistoriskt Inventarium, Gotland (Sigurd Curman, Johnny Roosval). När tiden ömsar skinn (Lennart Bohman. Karlstad 1981, ISBN 91-7400-130-2.)

Sidan uppdaterad: 1 maj 2003
Copyright © 2003, Jan-Folke Fernholm.

End