Startsidan       |       Nästa kyrka       |       Om vykort       |       Kontakta mig


Bara ödekyrka 

Vykort c:a 1900-1905

Vykort c:a 1900-1905

Bara existerade formellt som en egen socken till och med 1883. Den bestod av gårdarna Anderse, Hallgårds, Sudergårde, Nedbjärs, Hommunds och Simunde. Efter en folkomröstning bland baraborna införlivades socknen med Hörsne 1884 och bildade den nya socknen Hörsne med Bara.

Själva kyrkan har legat öde sedan 1580-talet. Då hölls inte längre någon gudstjänst och taket var förfallet. Men ännu 1587 utsåg Bara egna kyrkvärdar, vilka hade ansvar för räkenskaperna. På kyrkogården fortsatte man genom hela 1600-talet att begrava sina döda till klang från klockan, som hängde kvar i tornet. Därför blev sockenborna våldsamt upprörda då klockan år 1705 fördes till moderkyrkan i Hörsne. Ännu år 1800 berättas att baraborna "så ofta de äro församlade och få litet i Hufvudet" högljutt gav utlopp för sitt missnöje över detta och brukade "hota med återbyggande af deras kyrka och torn, hvilket öfvermod likväl förfaller så snart de blifva nygtre."

Vykort från c:a 1910, efter en romantiserad lavering av M G Anckarsvärd 1858.

Vykort c:a 1910, där man använt ett foto taget 1897 av J W Hamner.

 

Upp

Källor: Gotlands bebyggelse 1614 - Gårdar, människor och organisation (Tryggve Siltberg, Gotländskt Arkiv 1990). Sveriges kyrkor - Kyrkohistoriskt Inventarium, Gotland (Sigurd Curman, Johnny Roosval).

Sidan uppdaterad: 1 maj 2003
Copyright © 2003, Jan-Folke Fernholm.

End