Startsidan       |       Nästa kyrka       |       Om vykort       |       Kontakta mig


Burs 

Vykort c:a 1900-1905.

Innan sjökortens tid hade man endast beskrivningar över de farvatten man färdades i. Den första kända svenska seglingsbeskrivningen eller "sjöboken" utgavs 1644 och översattes till både danska och tyska. Där rekommenderas bland annat ett säreget angöringsmärke för Bursviks hamn på Gotland. Det lyder: "Märken til att löpa in i Busswijk, ther står een Kyrkia, som kallas Busswijks Kyrkia, och uppå Tornat aff densamma är itt hool, när man kan see ther igenom, tå är man mitt för Inlopet". 

År 1910 var taktäckningen bräder "utom å en del af långhuset".

Vykort, poststämplat 23/9 1903.

Vykort c:a 1910.

 

Upp

Källor: Gotländska kyrkoinventarier (Sune Ambrosiani. Stockholm 1912). Bland lotsar och fyrmän (Erik Hägg, P A Nordstedt och söner, Stockholm 1930.)

Sidan uppdaterad: 1 maj 2003
Copyright © 2003, Jan-Folke Fernholm.

End