Startsidan       |       Nästa kyrka       |       Om vykort       |       Kontakta mig


Ekeby 

Vykort c:a 1910. 

Under 1800-talets början var man tydligen orolig att kyrkans yttermurar skulle skjutas isär och ge vika. Då satte man nämligen in två träbjälkar som förankring i långhuset. Under senare hälften av 1800-talet kompletterade man med ankarjärn, dragna genom koret och långhuset. De avslutades med gjutjärnsrosetter, som var synliga halvvägs upp på korets och långhusets ytterväggar i norr och söder. 1892 reparerade man kyrkans stenfot och fönstersmygar.

Klockan i tornet blev omgjuten 1837 och ännu en gång vid mitten av 1900-talet.

Runt 1910 fick kyrkan nya fönster och från 1912 finns en notering att långhuset har tegeltak. Taket måste alltså ha lagts om sedan bilden togs.

 

Upp

Källor: Gotländska kyrkoinventarier (Sune Ambrosiani. Stockholm 1912). Gotlands kyrkklockor och ringningsseder (Ingvar Rohr. Varberg 1985, ISBN 91-970213-1-8). Sveriges kyrkor - Kyrkohistoriskt Inventarium, Gotland (Sigurd Curman, Johnny Roosval).

Sidan uppdaterad: 1 maj 2003
Copyright © 2003, Jan-Folke Fernholm.

End