Startsidan       |       Nästa kyrka       |       Om vykort       |       Kontakta mig


Elinghem ödekyrka 

         Vykort c:a 1910. 

Teckning, C G H Hilfeling 1799

Elinghems socken bestod under 1500-talet av gårdarna Lilla Ire, Stora Ire, Bäcks, Smiss, Austers och Gullauser. Från 1601 berättas att denna "sognekirke var öde och sognemendene icke förmåtte at renovere den, både for di vore få och forarmede". Sockenborna överfördes till Hangvar. Tingsdomare Hans Ire protesterade "fordi han havde en meget ond lang vej till Hanguor kirke". Han anhöll underdånigast hos Domkapitlet att i stället få nyttja "den kirke Stenkirke, som hannem var näst och beleigeligst." Men se, det var inte så enkelt ! Då skulle han ju betala sitt tionde till Stenkyrka och det var inget pastorn i Hangvar frivilligt avstod! En lång segsliten tvist utbröt.

Trots att socknen sedan länge upphört fick en skattläggningskarta från c:a 1700 rubriken "Elinghems socken", vilket i sin tur medförde att socknen så sent som 1805 markerades på Hermelins gotlandskarta. 

         Vykort poststämplat 1912.

 

Upp

Källor: Gotlands bebyggelse 1614 - Gårdar, människor och organisation (Tryggve Siltberg, Gotländskt Arkiv 1990). 

Sidan uppdaterad: 1 maj 2003
Copyright © 2003, Jan-Folke Fernholm.

End