Startsidan       |       Nästa kyrka       |       Om vykort       |       Kontakta mig


Etelhem 

Vykort c:a 1900-1905. 

Vid 1800-talets början var det ganska nytt att socknen begravde sina döda på kyrkogården. Under större delen av 1700-talet hade nästan alla begravningar skett inne i kyrkan på grund av den "nedriga och sanka Jordmånen uppå Kyrkogården". Vid visitationen 1765 påpekades dock att detta var olämpligt både av sanitära skäl och för att kyrkans golv skadades vid varje gravsättning. Man fick därför förbättra kyrkogården genom att köra på jord. Kyrkogården höjer sig nu över omgivningen.

Under 1800-talets första hälft fanns stigluckor vid entréerna till kyrkogården. 1856 skaffades kalk och bräder "för nya Likportens uppställande" och samtidigt repareras den gamla. De portstolpar av huggen kalksten som senare finns vid huvudingångarna i väst och syd är från 1869.

Vid sekelskiftet 1900 var tornet krönt av en nyklassisk lanternin. År 1911 ersattes lanterninen med en spetsig gotisk huv på gotländskt sätt täckt med tjärade horisontellt lagda bräder. Övrig taktäckning var av spån.

Klockan i tornet är från 1758. Föregångaren rämnade och förlorade helt sitt ljud strax före jul 1757. Våren 1758 skickades den därför till Stockholm för omgjutning. 

 

Upp

Källor: Gotlands kyrkklockor och ringningsseder (Ingvar Rohr. Varberg 1985, ISBN 91-970213-1-8). Sveriges kyrkor - Kyrkohistoriskt Inventarium, Gotland (Sigurd Curman, Johnny Roosval).

Sidan uppdaterad: 1 maj 2003
Copyright © 2003, Jan-Folke Fernholm.

End