Startsidan       |       Nästa kyrka       |       Om vykort       |       Kontakta mig


Fårö 

Vykort från c:a 1900-1905. 

Tornet och en del av långhuset är medeltida och fanns alltså redan under 1800-talets första hälft. Sedan blev kyrkan, menade P A Säve, "1859 ombyggd till ett slags halfkorskyrka; är invändigt hvit, naken, ladumässig och faslig, med förtryckta stugufönster och samma sådant tak af bräder, med trägolf till det mesta". Han konstaterade vidare att kyrkan troligen var den yngsta av de gotländska sockenkyrkorna, "ty redan före senaste ombyggnaden saknade hon ensam all byggnadsprydlighet av huggen sten o. s. v."

1905 installerades värmeledning i kyrkan.

 

Upp

Källor: Gotländska kyrkoinventarier (Sune Ambrosiani. Stockholm 1912). Boskapsskötseln på Gotland ur Gotländska skrifter V ( P A Säve, ISBN 91-85716-06-5).

Sidan uppdaterad: 1 maj 2003
Copyright © 2003, Jan-Folke Fernholm.

End