Startsidan       |       Nästa kyrka       |       Om vykort       |       Kontakta mig


Fole 

Vykort c:a 1900-1905. 

Vykort c:a 1900-1905. 

Förr var det sed på Gotland att socknens husbönder ställde sina klockor efter soluret vid kyrkan. Här i Fole sticker en sten upp ur marken ett tiotal meter nordväst om kyrkan. Stenen är placerad så att skuggan av tornets västkontur träffar mitt på stenen vid middagstid. Denna sten var alltså Foles solur. 

Kyrkan fick ny orgel 1873, byggd i Stockholm. Orgelfasaden och läktaren ritades av samme arkitekt, Johan Fredrik Åbom, som också skapat Berns salonger och Södra teatern.

Vid sekelskiftet 1900 är byggnaden täckt med spån, tornet med bräder. Dörrarna i portalerna är gamla med medeltida beslag av järn.

Bland kyrkans inventarier år 1907 noteras "4 spottlådor".

 

Upp

Källor: Gotländska kyrkoinventarier (Sune Ambrosiani. Stockholm 1912). Sveriges kyrkor - Kyrkohistoriskt Inventarium, Gotland (Sigurd Curman, Johnny Roosval). Fole kyrka genom seklen (Gunnar Svahnström i 'De hundra kyrkornas ö, 1982').

Sidan uppdaterad: 1 maj 2003
Copyright © 2003, Jan-Folke Fernholm.

End