Startsidan       |       Nästa kyrka       |       Om vykort       |       Kontakta mig


Ganthem 

Vykort c:a 1910.

Man hade problem med kyrkogårdsmuren under 1800-talet. 1835 skulle den läggas om. 1876 beslöt man att bygga ny mur. Då togs också de murade stigluckorna bort och ersattes av enklare grindar. Runt kyrkan ser ni askträd, som planterades 1878. 

Kyrkans fasad har varit grovt spritputsad sedan 1857. Fönstret ni ser i koret och det stora i långhuset var tidigare fyrkantiga. 1882 utvidgades de och gjordes rundbågade. 

Kyrkan restaurerades invändigt 1882. Då ersattes tidigare bänkkvarter med lösa enkla bänkar och läktaren byggdes. Tornspiran bättrades år 1901. 

 

Upp

Källor: Gotländska kyrkoinventarier (Sune Ambrosiani. Stockholm 1912). Sveriges kyrkor - Kyrkohistoriskt Inventarium, Gotland (Sigurd Curman, Johnny Roosval).

Sidan uppdaterad: 1 maj 2003
Copyright © 2003, Jan-Folke Fernholm.

End