Startsidan       |       Nästa kyrka       |       Om vykort       |       Kontakta mig


Gerum 

Vykort c:a 1900-1905. 

På bilden är kyrkan täckt med spån och tornet med bräder.

Utöver att fortlöpande föra kyrkböcker och hålla husförhör med församlingsborna var prästerna ålagda att varje år fylla i tabeller med befolkningsstatistiska uppgifter "hvilka efter årets slut insändas till Prosten och återhämtas, att vid kyrkorne förvaras, så snart prosten deraf giort det årets Tabell-sammandrag för Contractet". 

I början av 1800-talet introducerades nya tryckta formulär att fylla i:
 - Formulär för Folkmängdens antecknande på Landsbygden
 - Formulär för Mortalitetens antecknande både i Städerne och på Landet 
Där skulle bland annat anges befolkningens fördelning på ålder, kön, civilstånd, yrke, försörjningsförmåga, främmande trosuppfattning och mycket mer. Resultaten redovisades i särskilda register, vilka snart liknade årliga folkräkningar. De bildade underlag för flera världsliga uppgifter eftersom kyrka och stat ännu stod varandra nära under 1800-talet. Utskrivning av soldater, skatteuttag, samt den äldre svenska befolkningsstatistiken hämtade sina uppgifter från församlingsregistren.

Ofta redovisades Gerum ihop med sin moderförsamling Levide. Några av uppgifterna som kyrkoherde Thure Bergman sände in för 1850 gällde dock enbart Gerum. 

År 1850 fanns här:

  • 176 personer fördelade på 34 hushåll.

  • 15 pojkar/22 flickor under 15 år, 59 män/61 kvinnor 15-60 år, 8 män/11 kvinnor över 60 år.

  • 34 gifta män och kvinnor, 27 män/29 kvinnor över 15 ogifta, 6 änklingar och 11 änkor.

Under året hade två personer blivit vaccinerade (mot smittkoppor), fyra par blivit vigda, ett  gossebarn fött "ägta" (det vill säga inom äktenskapet), samt slutligen en pojke samt en yngre och två äldre kvinnor avlidit.  

 

Upp

Källor: Gotländska kyrkoinventarier (Sune Ambrosiani. Stockholm 1912). Gotländska präster genom tiderna, Levide och Gerum (Lotte Jensen, Internetdokument). Demografiska databasen vid Umeå Universitet (Internetdokument.  www.ddb.umu.se )

Sidan uppdaterad: 1 maj 2003
Copyright © 2003, Jan-Folke Fernholm.

End