Startsidan       |       Nästa kyrka       |       Om vykort       |       Kontakta mig


Guldrupe 

      Vykort 1900-1905. 

Långhusets fönster är nya, de togs upp 1865. De tre små fönstren i korets östra vägg är ursprungliga. Kyrkan är vid sekelskiftet 1900 täckt med spån, tornet med bräder.

När Säve besökte kyrkan 1864 noterade han att där inne fanns "runklåtter och runristningar". En sådan ristning berättar att "Botulv Krasse han köpte mässhaken". Dessutom fick han ju sitt namn på kyrkväggen, vilket tydligen beredde honom viss glädje.

 

Foto c:a 1900

Upp

Källor: Gotländska kyrkoinventarier (Sune Ambrosiani. Stockholm 1912). Röster från medeltiden (Paul Norrby. De 100 kyrkornas ö 1977. ISBN 91-7400-080-2). 

Sidan uppdaterad: 26 september 2003
Copyright © 2003, Jan-Folke Fernholm.

End