Startsidan       |       Nästa kyrka       |       Om vykort       |       Kontakta mig


Halla 

Vykort c:a 1900-1905. 

Kor och långhus är täckta med tegel. Tornets brädtak lades om 1864. I korets östra vägg finns ett stort gotiskt fönster, i dess södra ett mindre. I långhusets södra vägg finns ett mycket litet fönster och ett nyupptaget – det som skymtar bakom den späda trädstammen.

På den här tiden hängde en ensam klocka tornet, den som idag är lillklockan. Inskriptionen den fick i Stockholm 1863 anger att klockan är omgjuten till Dalhems kyrka. Detta lär ha berott på att kyrkoherden i pastoratet, som då bodde i Dalhem, inte meddelat klockgjutaren att klockan var avsedd för Halla kyrka. Tydligen rättade sig klockgjutaren efter kyrkoherdens bostadsort.

 

Upp

Källor: Gotländska kyrkoinventarier (Sune Ambrosiani. Stockholm 1912). Gotlands kyrkklockor och ringningsseder (Ingvar Rohr. Varberg 1985).

Sidan uppdaterad: 1 maj 2003
Copyright © 2003, Jan-Folke Fernholm.

End