Startsidan       |       Nästa kyrka       |       Om vykort       |       Kontakta mig


Hejdeby 

Vykort c:a 1900-1905. 

Tornhuven är ombyggd två gånger under 1800-talet – första gången runt 1820, andra gången vid seklets slut. Bilden visar kyrkan innan sista ombyggnaden – med gamla huven och med brädtak på långhuset. Efter ombyggnaden var koret täckt med tegel, långhuset med spån och den nya tornhuven med bräder.

Kyrkans fyrstämmiga orgel placerades på en läktare byggd 1883.  Till orgelläktarens bröstning användes bland annat två delar av ryggen till en medeltida gotisk bänk med drakfigurer i dekoren.

1917 finns sprickor i korvalvet och man upptäcker då att koret behöver grundförstärkas. Sockelmuren slutar några få centimeter under markytan och vilar enbart på en lös blandning av kalkstensknotor och matjord. 

 

Upp

Källor: Gotländska kyrkoinventarier (Sune Ambrosiani. Stockholm 1912). Sveriges kyrkor - Kyrkohistoriskt Inventarium, Gotland (Sigurd Curman, Johnny Roosval). Hejdeby kyrka (Åke Wiberg i 'De hundra kyrkornas ö, 1971'). 

Sidan uppdaterad: 1 maj 2003
Copyright © 2003, Jan-Folke Fernholm.

End