Startsidan       |       Nästa kyrka       |       Om vykort       |       Kontakta mig


Hörsne 

Vykort 1900-1905. Bilden man använt är dock ett foto taget av J W Hamner år 1897.

1796 revs en äldre tornspira och ersattes med den avbildade, som uppfördes av tornbyggare Per Lindström från Östergarn. Under 1850-talet reparerades taket på spiran och 1915-1916 byggde man om spiran på nytt.

Förr tillämpades morgon- och aftonringning i många kyrkor. I Hörsne upphörde detta omkring 1912 därför att den som skulle utföra ringningen hade sitt dagliga arbete så långt från kyrkan att han inte kunde utföra ringningen.

 

Upp

Källor: Gotlands kyrkklockor och ringningsseder (Ingvar Rohr. Varberg 1985, ISBN 91-970213-1-8). Sveriges kyrkor - Kyrkohistoriskt Inventarium, Gotland (Sigurd Curman, Johnny Roosval).

Sidan uppdaterad: 26 september 2003
Copyright © 2003, Jan-Folke Fernholm.

End