Startsidan       |       Nästa kyrka       |       Om vykort       |       Kontakta mig


Kräklingbo 

Vykort c:a 1900-1905. 

Under 1800-talets början fanns också vid denna kyrka en bom över landsvägen för att hindra vägfarande fara förbi då gudstjänst pågick. 

Yttertaken blev successivt belagda med tegel under 1800-talets första hälft.

1859 hade man inrett ett antal nya bänkrum, men de var ännu omålade. Målningen på de gamla var avnött och delvis försvunnen. Man bestämde då att gammalt och nytt skulle oljemålas i samma färg – mörkbrunt. 

Vid sekelskiftet 1900 fanns det i kyrkan kvar bitar från ett gotiskt altarskåp, om vilket redan år 1800 berättas att "altartaflan är gammal och nog förstörd, bibehålles endast därföre, att Bönderna ej vilja mista sin goda St. Bartholomäus, som skall vara kyrkans gamla patron!"

Kyrkan reparerades 1908-1910. Man tog åter fram de målningar på norra korväggen, som ingen skådat under hela 1800-talet. De hade varit övermålade alltsedan kyrkan vitlimmades invändigt 1768. Man tog också man ner takryttaren, där klockan hänger, och byggde en ny efter mönster från den tidigare. Sakristian fick ett fönster i väster.

Slutligen rev man också läktaren som byggdes på 1790-talet. Under denna fanns i norr en rustkammare uppbyggd 1811 för 'Thorsborgs Compagnie' och i söder ett magasinsutrymme. Den vackert ljusblå läktarbröstningen ställdes på gården för att eventuellt återanvändas i kyrkan. När det blev dags för en ny läktare 1939 var bröstningen försvunnen – såld som ved.

 

Upp

Källor: Gotländska kyrkoinventarier (Sune Ambrosiani. Stockholm 1912). Sveriges kyrkor - Kyrkohistoriskt Inventarium, Gotland (Sigurd Curman, Johnny Roosval).

Sidan uppdaterad: 1 maj 2003
Copyright © 2003, Jan-Folke Fernholm.

End