Startsidan       |       Nästa kyrka       |       Om vykort       |       Kontakta mig


Lummelunda 

Vykort c:a 1900-1905. 

Muren ni ser på bilden byggdes 1833. Innan dess fanns ett plank runt kyrkan.

Dörren i tornet blev ordinarie söndagsingång 1856. Tidigare hade högmässobesökarna använt södra långhusdörren. Tornets bottenvåning döptes i ett protokoll från 1861 om till "vapenhuset", ett för Gotland ovanligt begrepp.

Under 1860-talet renoverades kyrkan. Stengolvet från 1775-1778 revs upp och ersattes med trägolv. Endast övre koret fick ha kvar golv av kalkstensplattor. Hörnen på kyrkan hade tidigare varit vitlimmade, men 1862 beslöt man att avlägsna den "oförståndiga" vitlimningen.

1910 är kyrkan täckt med tegel, tornet med bräder.

 

Upp

Källor: Gotländska kyrkoinventarier (Sune Ambrosiani. Stockholm 1912). Sveriges kyrkor - Kyrkohistoriskt Inventarium, Gotland (Sigurd Curman, Johnny Roosval).

Sidan uppdaterad: 1 maj 2003
Copyright © 2003, Jan-Folke Fernholm.

End