Startsidan       |       Nästa kyrka       |       Om vykort       |       Kontakta mig


Martebo 

Vykort c:a 1900-1905.

 

Vykort c:a 1900-1905.

Linné besökte kyrkan den 26 juni 1741 och skrev: "Majstänger voro av bondflickor till en midsommarprydnad uppsatta i kyrkan, de voro artigt klädda med åtskilliga blommor och med hyvelspån av horn, vilka hornspån voro snövita som ett nytt Pergamente".

Alldeles efter sekelskiftet 1800 kläddes dörren till sakristian med järnplåt enligt en föreskrift i Consistorii cirkulär n:o 57.

I södra korfönstret är ett fack medeltida glasmålning bevarat. Det visar vinlöv i svart och vitt inramade av gula röda och blå ränder. När kyrkan förevigas på bilderna ovan hade fönstrets övriga fack gröna rutor av gammalt glas i blyinfattningar. Denna värdefulla prydnad avlägsnades 1910. I stället lät församlingen tillfoga tre nya fack enligt det medeltida mönstret och i resten insattes så kallat katedralglas i mönster. Vid denna renovering fick också altarfönstret och långhusets sydfönster katedralglas. Där fanns tidigare endast färglöst glas i vitmålade träbågar.

 

Upp

Källor: Carl von Linnés gotländska resa (Bertil Molde. Natur och Kultur, Stockholm 1960).  Sveriges kyrkor - Kyrkohistoriskt Inventarium, Gotland (Sigurd Curman, Johnny Roosval).

Sidan uppdaterad: 1 maj 2003
Copyright © 2003, Jan-Folke Fernholm.

End