Startsidan       |       Nästa kyrka       |       Om vykort       |       Kontakta mig


Othem 

Vykort 1900-1905.

Vykort c:a 1900-1905, handkolorerat. 

Kyrkan genomgick reparation under 1880-talet. Taktäckningen är av bräder. 

Natten till 16 mars 1908 brann Othems kyrka. Vid halvtvåtiden på natten upptäckte folkskollärare Jacobsson att lågor slog ut från kyrkans takhuv. Innan folket hunnit väckas hade elden fått ordentlig spridning. Eldsläckningsredskap fanns i tillräcklig omfattning, men bristen på manskap gjorde att man fick koncentrera sig på att rädda kyrkans inventarier. Silver, böcker och arkivhandlingar fördes undan. På morgonen var tornet och kyrkans trätak uppbrunna. Kyrkklockan, som man i början klämtade med, var nedfallen och spräckt. Ännu vid middagstid glödde det i murarnas stockvirke. Elden bekämpades då med smärre sprutor, eftersom man befarade att valven skulle rämna vid för riklig vattenbegjutning. Sannolikt orsakades elden av en bristfällighet i taket i det murade skorstensröret från kyrkans värmeugn, vilken använts vid högmässan 12 timmar tidigare.

Klockan som skadades vid branden var en fin 1400-talsklocka med latinsk inskription "Ave Maria gracia plena ....". Den blev omgjuten i Stockholm senare under 1908.

Vykort c:a 1910, med kyrkan nyreparerad samt med träd på skolgården.

 

Upp

Källor: Gotländska kyrkoinventarier (Sune Ambrosiani. Stockholm 1912). Gotlands kyrkklockor och ringningsseder (Ingvar Rohr. Varberg 1985, ISBN 91-970213-1-8).  Gotlänningen, 16 mars 1908 ur 'Gotland från fars och farfars tid' (Mats Rehnberg m.fl., Visby 1973).

Sidan uppdaterad: 26 september 2003
Copyright © 2003, Jan-Folke Fernholm.

End