Startsidan       |       Nästa kyrka       |       Om vykort       |       Kontakta mig


Rone 

Vykort c:a 1906-1908. 

Landets höga kyrkor har alltid varit till god vägledning för fiskare och sjöfarare. Som landmärken har de fått familjära tillnamn. Rone kyrka, vars katolska namn var S:t Jacob, heter till vardags Lange-Jaku.

Mot slutet av 1700-talet inträffade flera nödår. Vintrarna var kalla, många människor, fä och får frös ihjäl. Isen blev flera famnar tjock och flöt i vattnet halva sommaren. Sädesroten frös bort i jorden, fruktträden blev fördärvade och stod torra. I sådana prövningens tider fick man sätta sin lit till att Gud ordnade att ett fartyg med spannmålslast strandade på kusten. Det berättas att under ett av de svåra nödåren då Petrus Åkerman var kyrkoherde i Rone (1741-1772) strandade ett fartyg här utanför med en last av 2000 tunnor råg. För att visa sin tacksamhet fylldes Rone kyrka påföljande söndag av folk från hela bygden, då pastor Åkerman lovprisade himlamakterna "som låtit havets märglösa rygg bringa bärgning till det hungrande Gotland".

Vykort c:a 1910. 

Notera starstunkarna (starholkarna) på närmaste husets gavlar. Starar var förr en allmänt förekommande matfågel i gotländska hushåll. Det var inte ovanligt att en gård hade 20-30 utsatta starholkar. Staren får 6 à 7 ungar per gång och mestadels vittjade man boet på den första kullen. Föräldrarna kläckte sedan en andra kull. Dessa ungar fick växa upp och återkom följande år då de kappades om att få en plats i de uppsatta holkarna.

 

 

Upp

Källor: Farlig kust (Allan Cedergren, 1984. ISBN 91-86664-02-6). Havets och fiskarens sagor ur Gotländska skrifter II ( P A Säve, ISBN 91-85716-03-0). CGG Hilfelings gotländska resor 1797 och 1799 (Torsten Gislestam. ISBN 91-88036-15-4).

Sidan uppdaterad: 1 maj 2003
Copyright © 2003, Jan-Folke Fernholm.

End