Startsidan       |       Nästa kyrka       |       Om vykort       |       Kontakta mig


Stenkyrka 

Vykort c:a 1900-1905. 

När bilden tas är tornet och långhusets yttertak täckta med bräder, sakristian med papp. Kortaket blev redan 1780 omlagt med tegel. Om några år, när man installerar uppvärmning, så ställs kaminen vid norra långhusväggen. Kaminröret dras synligt utmed norra muren, ut genom norra fönstret och utanpå långhustakets norra fall upp till en skorsten på takkrönet.

Orgeln byggdes 1789 av en fastlandsbonde, Johan Sundström i Järnboås, och var ursprungligen placerad i Hällefors kyrka. 1880 monterades orgeln ned och såldes till Stenkyrka för 500 riksdaler. Den fick då ersätta den undermåliga orgel som redan fanns här i kyrkan. Under 1900-talet har instrumentet genomgått ett antal förändringar.

Vid sekelskiftet 1900 var två bitar av en gravsten inmurade i västportalens trappa. På 1700-talet låg gravstenen nött men hel på kyrkogården söder om kyrkan. 1858 låg den inunder västra portalen, men var alltjämt i sin helhet synlig. 1910 återstod endast fragment av texten och man insåg att stenen måste tas ut ur trappan för att räddas undan vidare nötning. Genom tidigare nedteckningar har man dock lyckats bevara och tyda stenens inknackade text från 1300-talet. "Här vilar Halvid Veklings, som två gånger varit på pilgrimsfärd till den Heliga Olof och en gång i Rom".

 

Upp

Källor: Gotländska kyrkoinventarier (Sune Ambrosiani. Stockholm 1912). Sveriges kyrkor - Kyrkohistoriskt Inventarium, Gotland (Sigurd Curman, Johnny Roosval). Den nya orgeln i Stenkyrka (Sven-Olof Ohlsson i 'De hundra kyrkornas ö, 1977').

Sidan uppdaterad: 1 maj 2003
Copyright © 2003, Jan-Folke Fernholm.

End