Startsidan       |       Nästa kyrka       |       Om vykort       |       Kontakta mig


Västerhejde 

Vykort c:a 1900-1905.

1853 begärde Westerhejde församling att få ödelägga sin kyrka. Genom Kyrkostyrelsens försumlighet hade kyrkan i långliga tider fått förfalla till den grad att församlingen nu icke mäktade med att sätta den istånd. Man önskade i stället få använda sig av moderkyrkan i Stenkumla. Vid midsommartid hölls visitation och sockenstämma i Stenkumla rörande detta ärende. Biskopen erinrade om fädrens fromma nitälskan för sina tempel och om efterkommandes förpliktelse att vårda och uppehålla dessa minnesmärken. Sedan Stenkumla församlingsbor avslagit Westerhejde församlings begäran att få begagna moderkyrkan, förklarade nämndeman Johansson att han skänkte 300 Rdr Bko till kyrkans iståndsättande. Detta berömliga föredöme följdes utav flera församlingsbor, som var och en skänkte belopp mellan 100-10 Rdr Bko. 

Så räddades kyrkan från förfall och började rustas. Tornets övre del med trappgavlar är från 1856 då den spetsiga typiska gotländska tornhuven togs ned. Sakristian kom till 1884. Vid sekelskiftet 1900 är taket täckt med galvaniserad plåt, tornet med tegel. 

 

Vykort c:a 1915.

 

Upp

Källor: Gotländska kyrkoinventarier (Sune Ambrosiani. Stockholm 1912). Gotland från fars och farfars tid (Mats Rehnberg m.fl., Visby 1973).

Sidan uppdaterad: 1 maj 2003
Copyright © 2003, Jan-Folke Fernholm.

End