Startsidan       |       Nästa kyrka       |       Om vykort       |       Kontakta mig


Akebäck 

Vykort c:a 1900-1905. 

Bilden visar kyrkan med taktäckning av bräder. Fotot är alltså taget innan kyrkan år 1900 fick taktäckning av spån.  

Kamin installerades 1909. Man anpassade då klockringningen till uppeldningen av kyrkan. Det ringdes alltså två timmar före högmässan första gången, andra gången en timme före och tredje gången fem minuter före.

 

Upp

Källor: Gotländska kyrkoinventarier (Sune Ambrosiani. Stockholm 1912). Gotlands kyrkklockor och ringningsseder (Ingvar Rohr. Varberg 1985, ISBN 91-970213-1-8). Sveriges kyrkor - Kyrkohistoriskt Inventarium, Gotland (Sigurd Curman, Johnny Roosval).

Sidan uppdaterad: 1 maj 2003
Copyright © 2003, Jan-Folke Fernholm.

End