Startsidan       |       Nästa kyrka       |       Om vykort       |       Kontakta mig


Ala 

Vykort c:a 1900-1905. 

Teckning, P A Säve, 1864.

Kyrkogården ligger något högre än omgivningen och avgränsas mot landsvägen av en mur. Redan vid 1800-talets början var kyrkogårdsmuren bristfällig och 1852 togs beslut att den skulle läggas om. Till ingångarna i norr och väster köpte man nya grindar under 1870-talet. 

I äldre tider anordnades spärr på allmänna landsvägen utanför kyrkan under gudstjänsttid. Därmed ville man hindra störande trafik och tvinga vägfarande till kyrkobesök. 1801 skaffade man lås för "Bomen vid wägen" och samtidigt bestämde man att en årlig belöning skulle utgå till skolmästaren för bommens upp- och tillstängning. 

Bilderna visar kyrkogårdens tidigare utsträckning. 1909 utvidgas den åt söder och öster. I tornet hänger kyrkklockan från 1850, som senare skadas vid kyrkans brand den 7 juni 1938. I dagens klocka återfinnes den efter branden ihopsamlade metallen.

 

Upp

Källor:   Sveriges kyrkor - Kyrkohistoriskt Inventarium, Gotland (Sigurd Curman, Johnny Roosval).

Sidan uppdaterad: 1 maj 2003
Copyright © 2003, Jan-Folke Fernholm.

End