Startsidan       |       Nästa kyrka       |       Om vykort       |       Kontakta mig


Alskog 

Vykort c:a 1900-1905.

        Teckning, P A Säve, 1864.

År 1856 hade "Öfverintendentämbetet" utarbetat ett förslag till utvidgning av kyrkan. Någon sådan kom dock aldrig till stånd, kanske på grund av de frikyrkliga strömningarna efter predikanten C A Elfströms verksamhet i Alskog 1882. Runt 1890 var 20 procent av sockenborna frikyrkliga. De gick inte längre i kyrkan och infann sig inte heller till "läsförhör".

1889 blev Alfred Ahlander kyrkoherde i Alskog och Lye. Han ålades att ombesörja bägge kyrkornas, skolornas och prästgårdens reparation. Alla byggnaderna var då mycket förfallna. I Lye gick det någorlunda utan krångel, men i Alskog först efter många strider. I samma veva skänkte handelsmannen M Kahl på Ljugarn en orgel värd 2600 kronor till Alskogbornas kyrka. Om detta tecknade pastor Ahlander i sina minnesanteckningar: "I stället för att de med glädje och tacksamhet borde ha mottagit gåfvan, fick jag på stämman och äfven eljest det intrycket att de helst sett, att denna skänk aldrig blifvit given kyrkan. Ty, bevars väl, då måste ny orgelläktare byggas och kyrkan uppsnyggas, och derjemte komme naturligtvis spelningar och trampningar att kosta. Men vinsten af en orgel, det högtidliga stämningsfulla och det uppbyggliga derpå tänkte man ej eller begrep man ej." 

Foto, 1930-talet.

 

Upp

Källor: Gotländska kyrkoinventarier (Sune Ambrosiani. Stockholm 1912). Alfred Ahlander: Några anteckningar från mitt förflutna lif (ur 'Från Gutabygd 2001', Visby 2001. ISSN 0349-9278).

Sidan uppdaterad: 1 maj 2003
Copyright © 2003, Jan-Folke Fernholm.

End