Startsidan       |       Nästa kyrka       |       Om vykort       |       Kontakta mig


Alva 

Vykort c:a 1900-1905. 

Sockenmagasinet stod i kyrkogårdens nordvästra hörn och delar av murarna ingår än i dag i kyrkogårdsmuren där. 1863 fanns ännu ingen plantering kring Alva kyrka. 1896 äskades pengar för nya bänkar och 1911 till orgeln.

Altaruppsatsen av sandsten är lite speciell. Den är från 1671 och visar inte bara den bibliska nattvardsbilden utan också en samtida evangelisk nattvardsscen med tända ljus på altaret. Detta var förbjudet i Sverige sedan 1614. Sedan Gotland blivit svenskt 1645 borde förbudet även gällt här 1671! Ljus på altaret återinfördes i början av 1900-talet, men ännu 1919 blev en präst i Visby anmäld för sitt domkapitel för att han haft tända ljus på altaret.

Kungamördaren Anckarströms dotter Gustafva var en regelbunden besökare i Alva kyrka. Hennes styvfar var gotlänning och hon hade vuxit upp som tonåring på ön. 1803 gifte hon sig med Olof Bolander, som 1822-1840 var kyrkoherde i Alva. Bolanders efterträdare, Svante Daniel Gren, "Afhände sig lifvet i sinnesyrsel d. 20 Aug 1860, 58 år gammal", vilket väckte oerhörd uppståndelse i församlingen. Drängen som fann prosten i ladan blev så chockad att han länge var helt sinnesförvirrad.

 

Upp

Källor: Gotländska kyrkoinventarier (Sune Ambrosiani. Stockholm 1912). Altaruppsatsen i Alva 300 år. (Bengt Stolt i 'De 100 kyrkornas ö 1971', Visby 1971). "Hvarken dryckenskap eller otukt" (Paul Norrby i 'De 100 kyrkornas ö 1976', Visby 1976).

Sidan uppdaterad: 1 maj 2003
Copyright © 2003, Jan-Folke Fernholm.

End