Startsidan       |       Nästa kyrka       |       Om vykort       |       Kontakta mig


Anga 

Vykort c:a 1900-1905. 

P A Säve, teckning 1864.

Tornspiran reparerades 1803. Då hade det gått ett sekel sedan man "upbygde Tornet efter Elden". Reparation och omläggning av taket förekom ofta, i regel med bräder. Endast 1863 omtalas spåntäckning av kortaket. 1878 satte man in en ny ekspira i tornet – den så kallade hjärtstocken, som övergår i flöjelstången. 

Under 1840-talets första hälft lade man om kyrkogårdsmuren. Långhusfönstret utvidgades under 1800-talets senare del. Enligt P A Säve skall Anga kyrka också ägt "glasmålade fönster från Boters, före 1864 sålda till Hammer". Dessa fönster hamnade sedan på Nordiska Museet.

Den idag välkända förteckningen över bönder som hjälpt till med valvslagningen 1286 har man inte en aning om vid den här tiden. Dessa målade runor återupptäcks först 1946 inuti kyrkan.   

 

Upp

Källor: Gotländska kyrkoinventarier (Sune Ambrosiani. Stockholm 1912). Sveriges kyrkor - Kyrkohistoriskt Inventarium, Gotland (Sigurd Curman, Johnny Roosval). Röster från medeltiden (Paul Norrby i 'De hundra kyrkornas ö 1977').

Sidan uppdaterad: 1 maj 2003
Copyright © 2003, Jan-Folke Fernholm.

End