Startsidan       |       Nästa kyrka       |       Om vykort       |       Kontakta mig


Ardre 

Vykort 1900-1905.

Akvarell, L. Cedergren, 1855

När läskunnigheten ökade bland befolkningen kunde församlingen bli mer aktiv i gudstjänsten, till exempel genom att sjunga verser ur psalmboken. Då behövdes mer dagsljus än tidigare i kyrkan. Därför utvidgade man ofta fönstret till gudstjänstlokalen. Så har även långhusfönstret till Ardre kyrka blivit större efter 1855. Det fyrkantiga, gallerförsedda fönstret i koret fick en mer passande form då kyrkan restaurerades 1900-1902. Samtidigt avlägsnade man den vita putsen på fasaden. 

Foto, 1899.

Vykort c:a 1910.

Murarna runt kyrkogården byggdes huvudsakligen upp under 1800-talet. Tidigare inhägnad var av trä. 1801 nämns att "Kyrkogårds planket" var förfallet och borde lagas. År 1873 betalades "Snickar Larsson för en kyrkogårdslucka", sannolikt en grind till någon av ingångarna.

Nedan, en tidlös bild av Ardre kyrka .......

Foto, 1930-talet.

 

Upp

Källor: Sveriges kyrkor - Kyrkohistoriskt Inventarium, Gotland (Sigurd Curman, Johnny Roosval).

Sidan uppdaterad: 26 september 2003
Copyright © 2003, Jan-Folke Fernholm.

End