Startsidan       |       Nästa kyrka       |       Om vykort       |       Kontakta mig


Bunge 

Vykort c:a 1900-1905. Förlag: C N:s Lj., Sthlm  (no 3112) 

1804 blev Daniel Söderberg kyrkoherde i Bunge. Han lät mot allmogens vilja stryka över kyrkans medeltida väggmålningar med tjock kalkvälling. Vid tiden för fotot ovan syns därför inget av det idag berömda 1400-talsverket på norra muren i högkyrkan, vilket skildrar ett stort slag som enligt sägnen skall ha utkämpats här under medeltiden. Först 1917 lyckades man avlägsna kalkskorpan och åter göra målningen synlig. 

Intill kyrkan ligger ruinerna av den medeltida prästgården, som ännu runt 1800 tedde sig som ett ståtligt palats. Den revs 1807 på anhållan av samme pastor Söderberg för att hans oxar och kreatur som gick där och betade inte skulle komma till skada.

På 1850-talet fick Bunge kyrka nytt tak. Till detta användes takstolar av furusparrar som var 56 fot långa (16,8 meter!) samt 8 till 9 tum i lilländan.

En av kyrkans inventarier är denna fattigbössa av skulpterad kalksten från omkring år 1200.

Foto, c:a 1910

1910 var fattigbössan flyttad ut nära allmänna landsvägen. Den utgjorde även fot till en solvisare. Enligt gammal sed skulle alla gotländska husbönder varje söndag besöka kyrkan, även för att från predikstolen höra konungens bud och de allmänna kungörelserna samt för att sinsemellan rådslå om varjehanda socknens angelägenheter. Då ställde de också sina klockor efter solvisaren på kyrkogården. 

 

Upp

Källor: Gotländska kyrkoinventarier (Sune Ambrosiani. Stockholm 1912). Skogens sagor ur Gotländska skrifter III ( P A Säve, ISBN 91-85716-04-9). Allmogen och Hussederna på Gotland ur Gotländska skrifter IV ( P A Säve, ISBN 91-85716-05-7). 

Sidan uppdaterad: 1 maj 2003
Copyright © 2003, Jan-Folke Fernholm.

End