Startsidan       |       Nästa kyrka       |       Om vykort       |       Kontakta mig


Eke 

Vykort c:a 1900-1905. 

1817 hände här en besynnerlig historia. Elisabeth Östergren från Fide besöker sin far, som är inhysesman här i Eke. Under besöket föder Elisabet en son.  Jordegumma är båtsmanshustrun Anna Sik. Gossen avlider så gott som genast och begravs på kyrkogården i Eke. Snart börjar det ryktas att Elisabeth aldrig skulle fött något barn. Det slutar med att prästen låter öppna graven och däri finner man endast ett bylte med trasor.

Sakristian kom till på 1800-talet.  En inskrift på sakristians dörr berättar att kyrkans inredning, bänkar, predikstol, läktare och dörrar blev renoverade och målade 1837.

1852 lät man gjuta om kyrkklockan, som i sin tidigare gestalt en gång tillhört Silte kyrka. I ett brev från januari 1601 berättas att "det ingås förlikning mellan sockenmännen i Eke och Silte angående den klocka, som överheten tagit från Silte och hängt upp i Eke". Eftersom Eke dessförinnan inte ägde någon klocka, medan Silte hade två, så avstod silteborna sin rätt mot en ersättning av 5 daler. 

 

Upp

Källor: Gotländska kyrkoinventarier (Sune Ambrosiani. Stockholm 1912). Gotlands kyrkklockor och ringningsseder (Ingvar Rohr. Varberg 1985). Kuriosa händelser och företeelser (Lotte Jensen i notis på 'Gotlands genvägar'. Internetdokument).

Sidan uppdaterad: 1 maj 2003
Copyright © 2003, Jan-Folke Fernholm.

End