Startsidan       |       Nästa kyrka       |       Om vykort       |       Kontakta mig


Eskelhem 

Vykort c:a 1900-1905. 

I murarna finns betydande rester av en äldre stenbyggnad, bl. a. stenar med rundbågar och med djurornamentik. Kyrkan, som den visas på bilden, är täckt med tegel och tornet med bräder. Sitt utseende fick den under 1850- och 1860-talen, då bland annat taken byggdes om. Tornet har gallerier, det norra med tinnar. En notering från 1911 berättar att det då fanns förråd av kaststen i södra galleriet. 

P A Säve besökte kyrkan 1864. Vid den tiden fanns ännu en övertäckt lucka i öster, kallad "likporten", som senare revs och ersattes med en grind. Förutom inventarier som altartavla, dopfunt och kyrkklocka fann Säve det värt att notera en "5 alnar lång, rutten bänk på kyrkogården".

 

Upp

Källor: Gotländska kyrkoinventarier (Sune Ambrosiani. Stockholm 1912). Sveriges kyrkor - Kyrkohistoriskt Inventarium, Gotland (Sigurd Curman, Johnny Roosval).

Sidan uppdaterad: 1 maj 2003
Copyright © 2003, Jan-Folke Fernholm.

End