Startsidan       |       Nästa kyrka       |       Om vykort       |       Kontakta mig


Fide 

Vykort c:a 1900-1905. 

Tornet hade ursprungligen gavelkrön i varje väderstreck och sannolikt hög spira, men sänktes något 1826. Kyrkans nya utseende tilltalade inte P A Säve, som 1873 skrev att kyrkorna i Vamlingbo, Fide, Etelhem, Ala, Hejdeby och Fårö hade mist sin medeltida karaktär då deras tidigare vackra torn "blifvit ersatta genom andra, som ömsom likna stallyktor, tunnor och så vidare men icke alls gotiska tornspiror." 

Klockan i tornet blev omgjuten 1851. 1893 fick kyrkan delvis ny inredning.

 

Upp

Källor: Gotlands kyrkklockor och ringningsseder (Ingvar Rohr. Varberg 1985, ISBN 91-970213-1-8). Sveriges kyrkor - Kyrkohistoriskt Inventarium, Gotland (Sigurd Curman, Johnny Roosval).

Sidan uppdaterad: 1 maj 2003
Copyright © 2003, Jan-Folke Fernholm.

End