Startsidan       |       Nästa kyrka       |       Om vykort       |       Kontakta mig


Fleringe 

Vykort c:a 1900-1905.

1808 erövrades Gotland av ryssarna. Från deras befälhavare Bodisco utgick en sträng befallning om allmogens avväpning. I varje socken låstes alla gevär in i kyrkan och i Fleringe stod 20 stycken i förvar. Johan Lindahl var då klockare i Fleringe. Han var en modig och beslutsam båtsman, med erfarenhet från Viborgska gatloppet 1788. Det förargade honom, gammal krigsman som han var, att pastor avstyrt allt motstånd mot de ryska erövrarna. Lindahl höll hemliga sammankomster med fleringebönderna och spejade från kyrktornet. Om nätterna stöpte de kulor av tennstakar och rustade sig till försvar. Slutligen gick klockare Lindahl ut i kyrkan en natt och laddade gevären som förvarades där. Kom ryssen tänkte han ställa sig i tornets klockhål och knäppa åtminstone ett tjog fiendegubbar. Lyckligtvis tog sakerna en fredligare vändning. 

Ytmåtten var mer begripliga och beskrivande förr. Till ett tunnland åkerjord behövdes precis en tunna utsäde. En mansslèt var så mycket hömark en slètkarl (slåtterkarl) kunde slå på en dag. På Fleringe kyrkogård fanns en runsten där man kunde se uttrycket öreslajgi, det vill säga så mycket jordland som lejdes för ett öre. Den runstenen stympades 1858.

 

Upp

Källor: Gotländska minnen (P A Säve. Gotländska Skrifter I, ISBN 91-85716-02-2). Åkerns sagor (P A Säve. Gotländska Skrifter III, ISBN 91-85716-04-9).

Sidan uppdaterad: 1 maj 2003
Copyright © 2003, Jan-Folke Fernholm.

End