Startsidan       |       Nästa kyrka       |       Om vykort       |       Kontakta mig


Fröjel 

Vykort c:a 1900-1905. 

Från kastalen på den höga strandvallen bakom kyrkan siktade väktarna en julimorgon 1361 Valdemar Atterdags invasionsflotta utanför Karlsöarna.

1816 blev storklockan omgjuten. 1862 avsattes pengar till port och fönster. Det var då långhusets fönster kom till. 1908 fick kyrkan uppvärmning.

Kyrkans uppgift var tydligen inte bara att ge lättnad i andliga frågor. Från 1910 finns en notering att det bland kyrkans inventarier fanns "bäcken med lavemangsspruta".

P A Säve, teckning 1864.

 

Upp

Källor: Källor: Gotländska kyrkoinventarier (Sune Ambrosiani. Stockholm 1912).

Sidan uppdaterad: 1 maj 2003
Copyright © 2003, Jan-Folke Fernholm.

End