Startsidan       |       Nästa kyrka       |       Om vykort       |       Kontakta mig


Gann ödekyrka 

Vykort c:a 1910.. 

Ganns kyrka ödelades mot slutet av 1500-talet. 

Kyrkan tillhör, liksom Bara och Elinghem, den lilla gruppen sent byggda så kallade välmaktskyrkor. Goda tider och dåliga vägförbindelser medförde att små gårdsgrupper, av bekvämlighetsskäl, byggde en egen kyrka. När tiderna blev sämre (och vägarna bättre) blev det alltför betungande att bedriva verksamheten i så små enheter. Man fortsatte dock använda kyrkan för sporadiska gudstjänster under 1600-talet. Midsommardagen 1692 skulle till exempel biskop Kolmodin hålla högmässa i Ganns kyrka, men anlände för tidigt. Han strövade då bort mot närbelägna Hångers källa där den sköna naturen inspirerade honom att skriva sommarpsalmen "Den blomstertid nu kommer".

Ganns socken  finns redovisad i en enda källa, nämligen husarbetsboken 1574/77. Socknens gårdar anges vara Västninge, Uppegårds, Tängelgårde, Hångers, Nors, Sudervange samt förmodligen också Norrvange. Sockennamnet Gann användes ännu 1699. Då förliktes Thomas Tängelgårde med Påfwel Klinte i Boge om 1 tunna korn, varvid Thomas angavs som boende inte i Lärbro utan "i Gann". 

När kyrkan blev öde lät "en herre på Takstens" montera ned klockan och använda den som vällingklocka på sin gård. Runt 1900 hängde den i en klockstapel på Hultungs i Bunge. Klockan skänks 1921 till Bungemuseet.

 

Upp

Källor: Gotlands bebyggelse 1614 - Gårdar, människor och organisation (Tryggve Siltberg, Gotländskt Arkiv 1990). Strövtåg på Gotland (Margit och Rolf Lundqvist, Halmstad 1972. ISBN 91-7136-098-0). Gotlands kyrkklockor och ringningsseder (Ingvar Rohr. Varberg 1985).

Sidan uppdaterad: 1 maj 2003
Copyright © 2003, Jan-Folke Fernholm.

End