Startsidan       |       Nästa kyrka       |       Om vykort       |       Kontakta mig


Grötlingbo 

Vykort c:a 1900-1905. 

Hit till Grötlingbo kyrka begav sig magister Lars Åkerman den 22 april 1808 efter att en gosse vid tretiden på eftermiddagen kommit in på hans kammare och berättat att sju à åtta större fartyg ankrat upp på ett ovanligt ställe och att ett annat tremastat syntes längre ut till havs.

 "Sedan jag uppkommit i kyrkotornet såg jag oredigt en mängd fartyg efter mers stången, men icke högre, för det då först upp höjande sjömörker, som hela morgonen dölgt fienden: med en liten hand kikare upptäckte jag dock på vattnet flere barquasser som i landsatte folk från alla fartyg", berättar magister Åkerman.

Det var den ryska invasionsstyrkan som seglat vilse i dimman och ankrat upp i Slesviken. Magister Åkerman tog det som sin plikt att avstyra strid och våldsamheter. Han tog sig ner till stranden och blev senare samma dag rodd ombord där han fick träffa amiral Bodisco. Tidigt nästa morgon fick han iväg en rapport till landshövdingen.

1893 fick kyrkan ny orgel, 1910 installerades värmeledning.

 

Upp

Källor: Gotländska kyrkoinventarier (Sune Ambrosiani. Stockholm 1912). Gotland från fars och farfars tid/Ett sällsamt mellanspel (Mats Rehnberg m.fl., Visby 1973)

Sidan uppdaterad: 1 maj 2003
Copyright © 2003, Jan-Folke Fernholm.

End