Startsidan       |       Nästa kyrka       |       Om vykort       |       Kontakta mig


Havdhem 

Vykort c:a 1900-1905. 

De fönster vi ser på bilden är vidgade eller nyupptagna under 1800-talet. Kyrkan är till största delen täckt med tegel, tornet med bräder.

1856 avsattes pengar till trävalv och 1911 tillstyrktes reparation av kyrkan. 

Som på många andra av dessa gamla vykort har en gärdsgård kommit med på bilden. Under 1800-talet fanns hundratals mil sådana stängsel på ön. En enda gård kunde ha upp till fem mil gärdsgårdsstäcka. Kvinnegårde här i Havdhem hade till exempel gärdsgårdar av mer än tre mils längd. Husbonden Tomas Matsson, som på 1850-talet ägde en del av gården, behövde en gärdsgårdsmil för att hägna in sina åkrar, ängar och hagar om totalt 72 hektar. 

 

Upp

Källor: Gotländska kyrkoinventarier (Sune Ambrosiani. Stockholm 1912). Åkerns sagor och Skogens sagor ur Gotländska skrifter III ( P A Säve, ISBN 91-85716-04-9)

Sidan uppdaterad: 1 maj 2003
Copyright © 2003, Jan-Folke Fernholm.

End