Startsidan       |       Nästa kyrka       |       Om vykort       |       Kontakta mig


Hejde 

Vykort c:a 1900-1905. 

Många mäktiga lövträd växte på Hejde kyrkogård vid 1800-talets början. En alm höll 14 fot kring stammen. Vidare fanns två aspar, den ena hade en omkrets kring stammen av 25 fot, den andra 21 fot. Två enorma lindar fanns också, den största med 26 fots omkrets (= 7,9 meter!). Förmodligen var det en av dessa lindar som fanns kvar ännu år 1864, död och förtorkad, och från vilken befolkningen skavde bark från stammen för att därmed bota hudlöshet hos små barn.

På långhusets södra sida fanns förr två små fönster, vilka 1828 ersattes med ett stort. 1847 fick kyrkan orgel och 1900 installerades uppvärmning. 

 

Upp

Källor: Gotländska kyrkoinventarier (Sune Ambrosiani. Stockholm 1912). Skogens sagor ur Gotländska skrifter III ( P A Säve, ISBN 91-85716-04-9).

Sidan uppdaterad: 1 maj 2003
Copyright © 2003, Jan-Folke Fernholm.

End