Startsidan       |       Nästa kyrka       |       Om vykort       |       Kontakta mig


Hellvi 

Vykort c:a 1900-1905.  

Vid 1700-talets början räddade sig 16 danska skeppare in till S:t Olofsholm under en svår storm. De skänkte därefter 13 oljetavlor till Hellvi kyrka. Dessa finnes på läktarbröstningen, där även givarnas namn är angivna. När kortet ovan togs var läktaren placerad i kyrkans västra del. En av skepparna skänkte också en dopskål av silver till kyrkans dopfunt.

Klockan blev omgjuten 1826. En orgel införskaffades på 1850-talet och på 1890-talet rustades kyrkans fönster. Kyrkan är täckt med tegel, tornet med bräder.

I inventarieförteckningen från visitationen 1906 uppräknas, förutom rena kyrkoinventarier och ceremoniella tillbehör, ett antal praktiska attiraljer som prästen behövde i kyrkan; "korkskruf, bläckhorn, sandkar af bleck, bekvämlighetskärl af koppar, ..."

 

Upp

Källor: Kalk - arbete, ugnar, lön och boende vid förra sekelskiftet (Carl Franzén, Haimdagars förlag, 1999. ISBN 91-89309-03-0). Gotland från fars och farfars tid (Mats Rehnberg m.fl., Visby 1973). Gotländska kyrkoinventarier (Sune Ambrosiani. Stockholm 1912). Gotlands kyrkklockor och ringningsseder (Ingvar Rohr. Varberg 1985, ISBN 91-970213-1-8).

Sidan uppdaterad: 1 maj 2003
Copyright © 2003, Jan-Folke Fernholm.

End