Startsidan       |       Nästa kyrka       |       Om vykort       |       Kontakta mig


Hemse 

Vykort c:a 1900-1905. 

Från 1804 fick avlidna inte längre begravas inne i kyrkan.

År 1810 var var såväl Hemse kyrka som kyrkogårdsmuren av sten i gott stånd. Sjuttio år senare tog man – av sparsamhetsskäl – muren kring kyrkan som byggnadsmaterial för Stenskolan, som byggdes alldeles intill. 

Sockenmagasinet var sammanbyggt med kyrkan på norra sidan.

1840 påtalades att Hemse kyrka behövde nya fönster. De gamla var naturligtvis för små. Man hade lärt sig läsa mera allmänt och det var svårt att se i psalmboken. Alltså tog man tre väldiga hål i muren på södra sidan och gjorde verkligen missprydande fönster. Det i kormuren var till exempel lika stort som hela korportalen. Det har dock förminskats under 1900-talet.

Vykort c:a 1900-1905.

Vykort c:a 1910.

 

Upp

Källor: "Hvarken dryckenskap eller otukt" (Paul Norrby i 'De hundra kyrkornas ö, 1976'). 

Sidan uppdaterad: 26 september 2003
Copyright © 2003, Jan-Folke Fernholm.

End