Startsidan       |       Nästa kyrka       |       Om vykort       |       Kontakta mig


Hogrän 

Vykort c:a 1900-1905. 

Att tornet ser lite förkrympt ut kan bero på att det rasade samman på 1600-talet. Kyrkklockan räddades dock, men när tornet byggts upp igen upptäckte man att konstruktionen var för klen för att bära upp klockan. Den övertogs då av moderförsamlingen i Vall. I Hogrän hängdes en ny klocka upp, gjuten 1684, som blott var en sjättedel så tung. 

Kyrkogårdsmuren blev omlagd 1848-49 och i samband med detta planterades lönnar, kastanjer och lindar utmed muren. I nordväst fanns förr en murad likport med tegeltak, byggd på 1790-talet. Den revs 1877. 1913 utvidgades kyrkogården åt öster och en ny mur uppfördes.

 

Upp

Källor: Gotlands kyrkklockor och ringningsseder (Ingvar Rohr. Varberg 1985, ISBN 91-970213-1-8). Sveriges kyrkor - Kyrkohistoriskt Inventarium, Gotland (Sigurd Curman, Johnny Roosval).

Sidan uppdaterad: 1 maj 2003
Copyright © 2003, Jan-Folke Fernholm.

End