Startsidan       |       Nästa kyrka       |       Om vykort       |       Kontakta mig


Öja 

Vykort c:a 1900-1905. 

Öja kyrka brukar av sudergutarna kallas "Gragasi" (grågåsen) för sitt gråa torn. Klockan i tornet blev omgjuten 1824. På grund av vårdslös kimning har en stor del av dess inskriptioner gått förlorad. Vid kimning slår ringaren rytmiskt med stenar på klockan, vilket låter som klockspel. 

1910 var koret och tornet täckta med bräder, långhuset med järnplåt. 1874 och 1883 släppte Överståthållarämbetet till pengar till orgeln, en sjustämmig piporgel. 1890 blev det nya bänkar och altarskrank.

Vykort c:a 1910

I en gotländsk tidning kunde man år 1901 läsa hur Öja kyrka fick sitt krucifix. "För mycket länge sedan seglade ett skepp norrut från Tyskland. I närheten av Gotland uppstack en fruktansvärd storm. Kaptenen gjorde då Gud ett löfte, att om skepp och man helbrägda inkommo i en vänlig hamn, så ville han till närmaste kyrka skänka det ombord varande krucifixet. Skeppet fördes oskatt in i Bursviks hamn och kaptenen infriade sitt löfte." Så skulle alltså Öja kyrka ha kommit i besittning "af det härligaste krucifixet i norden". 

 

Upp

Källor: Gotländska kyrkoinventarier (Sune Ambrosiani. Stockholm 1912). Gotlands kyrkklockor och ringningsseder (Ingvar Rohr. Varberg 1985, ISBN 91-970213-1-8). Gotland från fars och farfars tid (Mats Rehnberg m.fl., Visby 1973).

Sidan uppdaterad: 1 maj 2003
Copyright © 2003, Jan-Folke Fernholm.

End