Startsidan       |       Nästa kyrka       |       Om vykort       |       Kontakta mig


Östergarn 

Vykort c:a 1900-1905. Fotografiet är dock äldre, från 1880. Notera "turisterna" på utsiktsberget.

Pennteckning från c:a 1850, av okänd konstnär (möjligen Axel Herman Hägg i tonåren).

1738 var tornet illa medfaret och måste repareras under påföljande år så att valvet ej skulle få fuktskador. Kyrkan hade fått en ny klocka efter den ryssarna rövade bort 1717. Den skulle inte få hänga i träspiran som hängde ihop med tegeltaket eftersom pastor Neogard och hans sakkunniga ansåg att klockans tyngd och svängningar skulle skada kyrktaket.  Han föreslog i stället att man på berget skulle bygga en särskild stapel för klockan "där den bäst kan höras och stå säkrast för skada". Församlingen protesterade dock mot en sådan osedvanlig upphängning. När tornet ändå skulle repareras ville man hellre göra det så starkt och fast, att klockan kunde hänga däruti. Biskopen fastställde då: "Om socknen uppsätter ett vackrare och fastare torn, än det som nu är, kan deras begäran villfaras, i annor händelse förbliver det vid pastors förslag". 

P A Säve, teckning 1864.

Runt 1850 fick kyrkan en orgel av F W Scholander.

Då P A Säve besiktigade kyrkan 1864 fanns inte många spår kvar av byggnadens ursprungliga unggotiska skönhet. Han fällde då kommentaren att kyrkan "är mycket moderniserad med brädgolf, takhvalf af trä i högkyrkan, fönsterna nymodiga o.s.v. alldeles utan allt gammalt behag". Altartavlan tyckte ha var en "modernt underlig tillställning" och dopfunten "besynnerligt smaklöst modern".

Skolan på bergssluttningen intill kyrkan invigdes 1898.

Vykort c:a 1910

 

Upp

Källor: Gotländska kyrkoinventarier (Sune Ambrosiani. Stockholm 1912). Gotlands kyrkklockor och ringningsseder (Ingvar Rohr. Varberg 1985). Svenska kyrkan om pastorat Östergarn (Internetdokument).

Sidan uppdaterad: 1 maj 2003
Copyright © 2003, Jan-Folke Fernholm.

End